Tarieven 2024Lesprijzen voor B

1e drie lessen a € 38,-
vervolg lessen a € 48,-
tussentijdse toets € 185,- All in
praktijkexamen € 230,- All in
theorieboek € 17,50,-

Elke leerling van Autorijschool Graansma, die een nieuwe leerling aanbrengt, krijgt een gratis les!

 

Tariven 2024Les prizen foar B

1e trije lessen a € 38,-
ferfolch lessen a € 48,-
tuskentiidske toets € 185,- All in
praktyk eksamen € 230,- All in
teory boek € 17,50,-

Elke learling fan
Autorydskoalle Graansma, dy in nije learling oanbringt, kriget in les fergees!